Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er styret i Foreningen for studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. Hovedstyret består av et valgt lederpar, instituttilittsvalgt ved IØT, samt leder for hver av linjeforeningene Janus, Bindeleddet, ESTIEM, Hyttestyret, Janus IF og Indøk Kultur. Hovedstyrets fremste oppgave er å sørge for god kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike studentinitiativene, og forvalte og disponere Indøks midler på en forsvarlig måte. Hovedstyret er ansvarlig for å forberede og avholde generalforsamling for studentene ved Indøk. Generalforsamlingen er Foreningens øverste organ og er studentenes mulighet til å direkte påvirke budsjetter og avgjørelser som blir fattet på linjen.

Andreas Johannesen

Leder Hovedstyret

E-mail: leder@indokhs.no
Tlf: 902 29 730

Lars Lien Ankile

Leder Hovedstyret

E-mail: leder@indokhs.no
Tlf: 948 97 416

Vilde Hem

Instituttillitsvalgt

E-mail: itv@iot.ntnu.no
Tlf: 984 01 347

Robin Aakvik

President Janus

E-mail: president@janulinjeforening.no
Tlf: 402 33 395

Erlend Heir

Leder Bindeleddet

E-mail: eheir@bindeleddet.ntnu.no
Tlf: 482 25 043

Gustav Fosse Hansen

Leder ESTIEM

E-mail: gustav.fosse.hansen@estiem.org
Tlf: 941 76 416

Phillip Kolkmeier

Leder Hyttestyret

E-mail: leder@indokhyttene.no
Tlf: 906 71 650

Hans Magnus Utne

Leder Indøk Kultur

E-mail: kultur@indokhs.no
Tlf: 975 18 033

Christian Bakke Vennerød

Leder Janus IF

E-mail: if@indokhs.no
Tlf: 954 68 351

Foreningen for studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Kolbjørn Hejes vei 1E, 7034 Trondheim

Org nr 994 778 463

Kopirett © 2020 Foreningen for studentene ved Indøk. Alle rettigheter reservert

Leder@indokhs.no