Om oss

Historie og Struktur

Foreningen for Studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU er formaliseringen av all foreningsaktivitet på Indøk under ett og samme tak. På den måten kan vi si at Foreningen har eksistert så lenge studentfrivilligheten på Indøk har det. Allerede på det første Indøk-kullet i 86´ ble næringslivskontakten Bindeleddet startet. I år 2000 hadde man den første festen på Janus-kjellerne. I løpet av de neste 20 årene skulle flere titalls tilbud bli startet, med alt fra veldedighet og ølbrygging til fadderuker og case-trening på agendaen.

En detaljert historie om all foreningsaktivitet på Indøk er under utarbeidelse. Har du eksklusiv kunnskap om denne? Send en mail til leder@indokhs.no

I tidligere år hadde linjeforeningene på Indøk ett «Fordelingsmøte» i semesteret der studenter og linjeforeninger på studiet kunne søke om støtte til ulike prosjekter eller arrangementer. Fordelingsmøtet hadde som mandat å behandle søknader og fremme en innstilling om bruk av tilgjengelige midler overfor Allmøtet på IØT. Da denne ordningen ikke viste seg å være tilstrekkelig for å sikre langsiktighet, og da linjeforeningene så behov for et koordinerende forum, ble det i 2008 opprettet et Hovedstyre for studentene på Indøk med tilhørende vedtekter.

For å formalisere dette organet i større grad (og for å tilfredsstille krav til vedtekter fra Brønnøysundregisteret) opprettet studentene på Indøk Foreningen for studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU, i februar 2010. Dette er en forening for alle studentene på sivilingeniørstudiet Industriell Økonomi og Teknologiledelse på NTNU, og denne foreningen styres av det som kalles Hovedstyret. I dette styret sitter følgende personer i ett år:

 • Et lederpar (valgt på Generalforsamlingen i april)
 • President for Janus 
 • Leder i Bindeleddet-NTNU 
 • Leder i ESTIEM 
 • Leder i Hyttestyret 
 • Leder av Janus IF 
 • Leder av Indøk Kultur
 • Én av ITV’ene


”Når vi ser tilbake på de to første årene hevder jeg at opprettelsen av Hovedstyret har vært et positivt bidrag for studentene på Indøk. Organet har ført til en tettere dialog mellom linjeforeningene og organet har muliggjort en rekke prosjekter som ville vært vanskelig å gjennomføre uten. For eksempel har linjeforeningene nå en felles Generalforsamling (i stedet for tre forskjellige), vi har gått til anskaffelse av hytter på Oppdal og vi er i ferd med å lage et solid nettsamfunn for tettere og bedre dialog mellom alumni, studenter og IØT.”

           – Ole-Christen Enger, nestleder HS -09/10

 

Foreningens formål

«Foreningens formål er å støtte den samlede studentmassen på sivilingeniørstudiet Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Foreningens virksomhet skal ubetinget basere seg på ideelle målsetninger, og all økonomisk støtte fra foreningen skal være av allmennyttig art og tjene den jevne student ved studiet. Foreningen skal ikke drive ervervsmessig virksomhet.» 

             – Foreningens vedtekter

        •  

Hovedstyrets mandat og virke 

 • Hovedstyret har innsynsrett i alle linjeforeningenes aktiviteter, budsjetter og regnskap.
 • Hovedstyret har for øvrig ingen myndighet over linjeforeningene. Generalforsamlingen har myndighet over linjeforeningene i henhold til den enkelte linjeforenings vedtekter.
 • Hovedstyret forvalter og disponerer midler som stilles til disposisjon av linjeforeningene.

             – Foreningens vedtekter

 

Foruten å styre Foreningen i henhold til formålet skal Hovedstyret:

 • Være en stemme utad for sivilingeniørstudentene ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT) 
 • Sørge for kommunikasjon og samhandling mellom de ulike linjeforeningene ved studiet og sørge for forsvarlig og langsiktig håndtering av de økonomiske midlene som disse foreningene disponerer. 
 • Støtte de tillitsvalgte ved IØT (herunder medlemmene av Studentrådet IØT) i saker som angår sivilingeniørsstudiet ved IØT 

             – Foreningens vedtekter

 

Opp gjennom historien har Foreningen hatt følgende lederpar: 

 • 2008-2009: Ole Heliesen og Georg Øiesvold
 • 2009-2010: Magnus Valmot og Ole-Christen Enger
 • 2010-2011: Thomas Eide og Ole-Daniel Nitter
 • 2011-2012: Michael Wiik og Iver Roen Velo
 • 2012-2013: Anja Graff Nesse og Steinar H. Fretheim
 • 2013-2014: Ove Mørch og Christian Fredrik Scheel
 • 2014-2015: Lars Arild Wold og Marianne Engseth
 • 2015-2016: Marius Lie Morken og Hanne Sandven
 • 2016-2017: Simen Nygaard Hansen og Kristoffer Birkeland
 • 2017-2018: Gard Rystad og Vemund Wøien
 • 2018-2019: Daniel Kittilsen Henriksen og Amanda Borge Byrkjeland
 • 2019-2020: Peder Gjerstad og Mette Liset
 • 2020-2021: Andreas Johannesen og Lars Lien Ankile

 

Det første møtet med Janus er 1.klassingenes første skoledag! Janus jobber hardt med å planlegge og gjennomføre fadderukene på Indøk slik at alle nye skal føle seg som en del av indøkfamilien så raskt som mulig.

Janus arrangerer mange forskjellige eventer gjennom hele skoleåret, og har et ønske om å ha et tilbud som gjør at alle er med på noe i løpet av året. Dette omfavner alt fra tradisjonsrike Indøk-arrangementer som immatrikuleringsball, Winter Games og Åretur til curling, talentkonkurranser og adventsfrokoster.

Janus-styret er også Indøks ansikt utad. Som styremedlem er man så heldig å bli invitert på andre linjeforeningers arrangementer som ball, jubileer og revyer, og på den måten knytte bånd på tvers av studieretninger, universiteter og høyskoler.

Bindeleddet NTNU er et kontaktorgan mellom næringslivet og sivilingeniørstudentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) på NTNU.

 

Bindeleddet NTNU gir bedrifter mulighet til å profilere seg overfor Indøk-studenter og ellers på campus Gløshaugen ved å tilby bedriftspresentasjoner, rekrutteringsdager og andre tjenester. Gjennom økt interaksjon med bedriftenes medarbeidere, ønsker Bindeleddet NTNU at studentene får utvidet forståelse for næringslivet og kunnskap om sine karrieremuligheter

Hyttestyret er hovedansvarlig for Indøks stolthet, indøkhyttene Oksen og Bjørnen. De har ansvaret for driften av hyttene, har kontakt med entreprenører og planlegger og koordinerer vedlikehold. De driver også med utleie av hyttene, til både interne og eksterne. Alle indøkere kan når som helst leie hyttene til en ekstremt billig penge. Et medlemskap i Hyttestyret innebærer å skape opplevelser, spille brettspill og drikke en velfortjent pils på fjellet.

ESTIEM er en studentorganisasjon som skal knytte bånd mellom Indøk-studenter over hele Europa. Organisasjonen ble stiftet i 1990 i Berlin, med bakgrunn i den europeiske fellesskapsfølelsen som lå i luften i tiden rundt murens fall. Visjonen er å gi studentene både profesjonell og personlig utvikling, samt styrke det europeiske samarbeidet. Med 79 lokalgrupper i 30 land, og 3000 reiser hvert år, er vi et sterkt nettverk som vi i Trondheim er stolte av å være en del av

Indøk Kultur er paraplyorganisasjonen for alle kulturaktiviteter på Indøk, og innbefatter den Indøkrevyen, Mannskoret Klingende Mynt, et Indøk-band (Bandøk), et ølbryggerlag (Indøl) samt en veldedig organisasjon (IVI). Du kan lese mer om de ulike tilbudene her.

Fra en sped start som Janus FK i 2006, har foreningen vokst til å forene godt over hundre sporty og engasjerte studenter under én felles paraply, med et bredt spekter av idretter. Tilbudet blir stadig bredere, og ønsker og idéer til nye lag og idretter tas alltid imot med åpne armer! Du kan lese mer om de ulike tilbudene her.

Indøk Business Club (IBC) er en case club for indøkere på alle trinn, hvor man får prøve seg på praktiske forretningsproblemer og dyrke sin interesse for teknologi og økonomi. De løser case annenhver uke, både fiktive bedriftsutfordringer eller for start-ups, og presenterer løsningen påfølgende uke. Etter presentasjonene holdes det nyttige workshops om teknikker for problemløsning, vanlige verktøy innen consulting og finans eller andre spennende temaer. Disse holdes av eksterne bedrifter som er eksperter innen feltet samt av styret i IBC.

Studentrådet IØT er studentene ved Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse sitt organ i studentdemokratiet på NTNU. Her sitter to Fakultetstillitsvalgte (FTV), to Instituttstillitsvalgte (ITV) og de tillitsvalgte på hvert klassetrinn (KTV). KTV velges av hvert enkelt trinn på IØTs studieprogrammer, for ett skoleår av gangen. FTV og ITV velges i midten av semesteret ved elektronisk valg, også disse for ett år av gangen. 

 

Studentrådet IØT jobber for å ivareta IØT-studenters interesser ovenfor institutt, fakultet og NTNU forøvrig. Ønsker du en prat med dem om noe som opptar deg, om studentdemokratiet forøvrig, eller om du har noen spørsmål som gjelder studentmiljøet, lesesal, eller andre ting som angår din studiehverdag, er det bare å sende en mail til itv@iot.ntnu.no, eller huke tak i dem når du ser dem i gangene. Ingen saker er for store eller for små, og alle studenter kan kontakte KTV-ene, ITV-ene eller FTV-ene om de har saker de ønsker å ta opp.

Foreningen for studentene ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU

Kolbjørn Hejes vei 1E, 7034 Trondheim

Org nr 994 778 463

Kopirett © 2020 Foreningen for studentene ved Indøk. Alle rettigheter reservert

Leder@indokhs.no